Data delen met jouw bank - Mijn Data, Mijn Business - Property Pass

Mijn Data, Mijn Business

Data delen met jouw bank

Mijn Data, Mijn Business logo

In een snel groeiende digitale economie moet het delen van zakelijke data niet alleen makkelijk en veilig gaan, het zou een commerciële kans moeten zijn. Met Mijn Data, Mijn Business is er nu één plek waar een ondernemer zijn zakelijke gegevens beheert en uitwisselt met verschillende zakelijke partijen. Dat levert direct winst in tijd, geld en energie op. En op termijn meer data-inzicht om ondernemerskansen te benutten, zoals efficiëntere processen, het verlagen van kosten en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Mijn Data, Mijn Business is het eerste portaal waarbij ondernemingen, samen met hun dienstverleners, zoals accountants en vastgoedmanagers, via één plek hun zakelijke gegevens kunnen beheren en uitwisselen, waaronder met banken, alternatieve financiers, overheids- en brancheorganisaties. Op dit moment zijn ABN AMRO, ING en Rabobank vaste partners. SBR Nexus, het instituut voor SBR-standaarden in de zakelijke sector, is merkeigenaar van Mijn Data, Mijn Business en biedt de datastandaarden waarmee het portaal werkt.