Privacy Policy - Property Pass

Privacy Policy

Axiom RE B.V. (“Axiom”) erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en zal uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan indien zij deze verwerkt. Hiermee voldoet Axiom aan de geldende wet- en regelgeving op privacy gebied.

In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe Axiom met uw persoonsgegevens omgaat en welke persoonsgegevens door Axiom worden vastgelegd. Daarnaast wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt. Axiom is de verwerker van deze persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor alle kwesties aangaande bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Axiom via de volgende contactinformatie:

Axiom RE B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
The Netherlands
E: support@propertypass.com
Tel: 085 7737000
KVK-nummer: 80177131

Persoonsgegevens

In verband met uw registratie voor en gebruik van onze website, app en diensten die daarmee verband houden verwerken wij bepaalde categorieën persoonsgegevens. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en adres;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Data inzake de door u beheerde gebouwen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens aangezien dit een noodzakelijke vereiste is om de overeenkomst tussen u en Axiom uit te voeren zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien dit nodig is voor behartiging van een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van gebruikers over actuele gebeurtenissen en wijzigingen in onze diensten, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG.
In andere gevallen, waar we niet kunnen vertrouwen op de hiervoor genoemde wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren met uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a AVG). Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Doel van de gegevensverwerking

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken en registreren van een account bij Axiom;
 • Communicatie tussen u en Axiom. Dit kan betrekking hebben op een bestaande klantrelatie, maar ook op communicatie met personen die in Axiom geïnteresseerd zijn;
 • Het uitvoeren van onze diensten. Dit omvat gegevens voor contract- en klantenbeheer, het uitvoeren van ondersteunende activiteiten aan klanten en het aanvragen van licenties voor onze resellers of hun eindklanten;
 • Contact onderhouden met mogelijke toekomstige klanten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere communicatie voor commerciële doeleinden over onze producten en diensten en aanverwante producten en diensten;
 • Het analyseren van het gebruik van de websites, diensten en nieuwsbrieven om de effectiviteit van onze communicatie te meten;
 • het bijhouden van uw gegevens in onze administratie;
 • het bijhouden van uw voorkeuren;
 • verbetering van onze dienstverlening aan u;
 • om andere diensten uit te voeren die u hebt aangevraagd;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en / of het verlenen van onze dienstverlening, of als u expliciet toestemming heeft gegeven voor de verstrekking. Indien nodig kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken als we hier wettelijk toe verplicht zijn. Ten slotte kan Axiom persoonlijke gegevens aan Google bekendmaken met betrekking tot het gebruik van de Google Analytics-services die Axiom gebruikt voor het analyseren van het gebruik van de websites en diensten van Axiom om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale registratieverplichtingen. Uw gegevens in onze administratie worden opgeslagen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

Veiligheidsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Onze database is bijvoorbeeld beveiligd in een particulier netwerk dat alleen toegankelijk is vanaf een API-server. Meer specifiek hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle servers en databases zijn niet openbaar beschikbaar. De applicatie is alleen beschikbaar via de Azure Application Gateway.
 • De Azure Application Gateway zet al het niet-versleutelde dataverkeer om in versleuteld dataverkeer.
 • TLS versie 1.2 wordt afgedwongen.
 • Alle wachtwoorden, certificaten en andere privé-informatie worden opgeslagen in de Azure Keyvault, versleuteld en rechtstreeks naar de eindserver afgeleverd.
 • Er is een infrastructuur scale ltest uitgevoerd.
 • Sterkte wachtwoorden worden afgedwongen
 • De infrastructuur consistentie wordt beheerd via Infrastructure-as-code.
 • De beveiligingsmaatregelen worden periodiek herbeoordeeld.

Cookies

Met behulp van cookies houden we statistieken bij over het aantal bezoekers van onze dienstenen welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiervoor gebruiken we tools van Google, als onderdeel van de “Google Analytics” -service. We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze pagina gebruiken. Deze verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt.
U kunt de door uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van nieuwe cookies uitschakelen. De volgende pagina’s bevatten meer informatie over de stappen om dit te doen voor verschillende internetbrowsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari..

Uw rechten

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een derde over te dragen of de gegevensverwerking die plaatsvindt te beperken. U bent ook vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met betrekking tot persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden heeft u het absolute recht om bezwaar te maken. Dit betekent dat de direct marketing stopt nadat u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.
Bovendien kunt u, voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, uw toestemming voor gegevensverwerking altijd intrekken.
Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van toestemming kan ertoe leiden dat Axiom bepaalde diensten (geheel of gedeeltelijk) niet meer aan u kan leveren.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: support@propertypass.com. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier (4) weken, op uw verzoek.

Een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Peroonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op deze website.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy van tijd tot tijd aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u daarom om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Onze contactinformatie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacy Policy? Dan kunt u contact opnemen via support@propertypass.com.