Property Pass - Your real estate data

Het vastgoed paspoort

Voor commerciële vastgoed eigenaren. Een eenduidig waarheidsgetrouw overzicht van jouw vastgoeddata. Zodat alle property stakeholders dezelfde taal spreken, eenvoudig informatie kunnen gebruiken en hergebruiken, die alleen jij deelt.

Huurinformatie delen met jouw bank

logo Rabobank
logo ABNAMRO Binnenkort

Trusted insights

Alles in een eenduidig overzicht

Save

Upload jouw vastgoed data naar één veilig overzichtelijke omgeving. Om makkelijk te kunnen delen met stakeholders.

Validate

Laat je vastgoed data verifiëren en valideren door erkende partijen. Zodat deze onbetwistbaar is.

Control

Gemakkelijk en overzichtelijk eigenaarschap over jouw vastgoeddata. Voor actueel optimaal beheer en rendement.

Share

Deel gemakkelijk in een en dezelfde erkende industrie taal. Alleen dat wat nodig is met de voor jou benodigde stakeholders.

Vertrouwd ecosysteem

Door een steeds groter groeiend netwerk van partners en applicaties kan jij jouw vastgoeddata steeds meer verrijken. Van grond tot sloop en gevalideerd door erkende partijen. In een eenduidige taal en modulair opgebouwd; future proof.

logo Rabobank logo ABNAMRO
logo LegalThings Mijn Data, Mijn Business logo

Privacy

Property Pass takes the privacy and data protection obligations very seriously and is compliant with the General Data Processing Regulation (GDPR) that has come into force on 25 May 2018 in the EU. In our privacy policy, we have explained the types of personal data we collect and the way we use, disclose and protect that data. We will not retain any personal data for a period longer than necessary to fulfil the purposes for which it was collected for, unless we have to keep it for legitimate business, tax or legal purposes.

Security

The collection, use and disclosure of personal data is safeguarded by technological and organisational security measures with the objective to protect any data we collect against loss, misuse and unauthorised access, alteration, disclosure or destruction. These measures are continually improved in line with technological developments.